Kursledare & Instruktörer

/// Kursledare & Huvudinstruktör – Henrik ”Henke” Schough

/// Kursledare & Huvudinstruktör – Henrik ”Henke” Schough

Kursledare / Huvudinstruktör Henrik Schough

Jag brinner för att dela med mig av all den kunskap som jag erhållit under åren, och fortfarande erhåller via egen träning samt genom att instruera.

Självförsvarsinstruktör med över 20 års erfarenhet av självförsvarsträning och budo.

Har tränat budo (kampsport) sen 1993 och instruerat självförsvar sen 1996.

Med över 14 års bakgrund som ordningsvakt (plus arbetat som väktare, delgivningsman samt vårdare inom Kriminalvården och på träningsboende för ungdomar) har Henrik stor erfarenhet av olika sorters konflikthantering, stressade situationer, hot och våld.

Henrik har flera utbildningar inom instruktörskunskap (bl.a. A-instruktör), gruppinstruktör, pedagogik, idrottsskador, första hjälpen, hjärtstartare, brandskydd mm. Han är också utbildad i konflikthantering (VAKSAM) av Bo Munthe.

Henrik innehar bl.a.:

  • Svart bälte (6 dan) i Ninpo Goshinjutsu, On Ko Chi Shin Ryu
  • Svart bälte (5 dan) i Mu Te Jinen Ryu Ninpo Goshinjutsu
  • Svart bälte (2 dan) i Mu Te Jinen Ryu Ju-jutsu
  • Svart bälte (2 dan) i Mu Te Jinen Ryu Tanbo Jutsu (batongteknik)
  • Svart bälte (1 dan) i Ju-jutsu Kai

samt är utnämnd Yoriki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).
Henrik har även tidigare tränat och instruerat thaiboxning i över 10 år.

/// Instruktör – Magnus Olofsson

/// Instruktör – Magnus Olofsson

Instruktör Magnus Olofsson

Självförsvarsinstruktör med mer än 10 års erfarenhet av självförsvarsträning och budo.

Har tränat självförsvar sen 2006 och instruerat sen 2010.

Magnus har utbildning inom instruktörskunskap och gruppinstruktör genom Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, samt har tidigare arbetat som entrévärd.

Magnus innehar:

och är utnämnd Okappiki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).

/// Hjälpinstruktörer

/// Hjälpinstruktörer

Mattias Emanuelsson

Har tränat självförsvar sen 2014 och instruerat sen 2016.

Mattias är sedan flera år tillbaka konflikthanteringsinstruktör inom Svenska Kriminalvården, samt är utnämnd Okappiki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).

Amanda Martikainen

Har tränat självförsvar sen 2014 och instruerat sen 2016.


Skräddarsydda självförsvarskurser som lär dig att fysiskt försvara dig!


Bokningsförfrågan