Lämna referens

Namn *

Företag / kommun / förening

E-postadress

Hemsida

Referenstext / Utvärdering *
Ex. Vad för kurs har du deltagit på? Var du nöjd med kursen/tekniker/innehåll etc.?
OBS! Vissa svar, eller delar av svar, kan komma att citeras på hemsidan.

Skulle du rekommendera Självförsvarskurs.se till andra? *

JaNej