Självförsvar - Teori & Tips

Detta är bara en liten del av den teori som finns med i vårt häfte man får vid en kurs.

Självförsvar är allt du gör för att skydda och försvara dig!

Valet att använda våld eller inte vid ett eventuellt överfall är ett personligt ställningstagande!

När du står öga mot öga med våldtäktsmannen är det för sent att börja fundera på etik. Du måste ha färdiga handlingsplaner ifall det skulle hända.

Enligt svensk lag har man rätt att försvara sig med det våld man anser behövs.

Vid övergrepp är det angriparen som bryter mot lagen och skadar dig. I en sådan situation skall du sätta din egen säkerhet och ditt eget välbefinnande först!

Du slåss för att undvika att bli överfallen/våldtagen och rädda ditt liv. Du skall inte bry dig om hans eventuella skador. Det är han som är brottslingen, inte du. Och skulle du, mot förmodan, bli åtalad för misshandel och sedan dessutom få ett straff så är det betydligt bättre än att leva med det psykiska sår som exempelvis en våldtäktssituation ger. Eller?!

Du måste först förbereda dig mentalt och praktiskt för självförsvar.

Du måste inse att du är värd att försvara och ge dig själv tillåtelse att försvara dig med både ord, röst och kropp.
Förbered och planera din färdväg. En annan bra förberedelse är att informera andra var du är. Om du varit på fest kan du komma överens med andra att du ringer dem när du är på väg hem eller när kommit hem, har du inte hört av dig inom ett visst klockslag vet de att någonting har hänt.
Bor du med någon kan du ringa hem och tala om vilken tid du beräknar vara hemma.

Att inte använda droger eller alkohol gör det lättare att uppmärksamma farliga personer och handla i självförsvar.

Givetvis kan man inte låsa in sig, utan det är en balans som du själv väljer. Utsätt dig inte för onödiga risker!

Aningslöshet och godtrogenhet verkar tyvärr vara de metoder som står för den ”normala” svensken.
För den skull behöver vi inte vara “nojiga” och tro att vem som helst vi möter på stan eller annan plats är en galen gärningsman.
Sunt förnuft och lyssnande till intuition / magkänsla.

1. Förebygg
Lyssna till din intuition. Försök alltid förebygga hot och våld, genom insikt i vem du själv är, vad du kan & vad du inte kan, sunt förnuft och öppenhet, utan fördomar. Utsätt dig inte för onödiga risker om du kan undvika det!

 

2. Förbered…
dig inför hot och våld. Ha en klar strategi över vad du ska göra om ”det” händer. Tänk tanken, ”vad gör jag om någon överfaller mig, och börjar slå mig?” Genom att du tänkt igenom situationen får du ett annat utgångsläge än om du aldrig förbereder dig inför denna form av överraskning. Du bör inte låta dig överraskas, helst skall du istället överraska.
Alltså hoppas på det bästa – men planera för det värsta!

 

3. Förhandla
För att det ska uppstå en verbal konflikt krävs alltid minst två personer. Om den ena inser att det inte är nödvändigt att käfta emot, då uppstår knappast någon batalj. Dessutom ska du behandla andra människor som du själv vill bli behandlad i liknande situation.

 

4. Föregå
Stridbarhet, aggression, motivation.
Med stridbar aggression menas i detta fall styrd och kontrollerad handling mot något aggressivt som riktas mot dig. Detta innebär att du är motiverad – att du är peppad att göra något – ”att sätta gränser”.
Ibland kan det vara viktigt att agera istället för att reagera. Att agera innebär att du överraskar motståndaren.
Överraskningsmomentet är ovärderligt, slarva inte bort det, utan utnyttja det väl.

 

5. Försvinn
Har du möjlighet skall du försöka komma bort från platsen vid hot om våld. En klar insikt i vem du är och att du inte har något att bevisa genom att nappa på en utmaning, är oerhört viktig. Oavsett hur ett slagsmål slutar, finns det bara förlorare efteråt. Går det inte att avlägsna sig från platsen gäller det dock att du på bästa sätt…

 

6. Försvara…
dig vid våld. Då gäller nödvärnsrätten. När det handlar om självförsvar handlar det om idealbild och realbild ställda mot varandra.

Idealbilden talar om hur du får göra enligt lagen, och kanske genom självförsvarsträning visar hur du med relativt enkla medel, och med gott om tid, kan försvara dig.

Realbilden är mer obehaglig att skåda. Gatans lag är skriven av gatans gladiatorer. Det finns inga regler! Det du drabbas av är en individ som är ute efter att antingen slå dig för att det är skoj, för att våldta eller för att råna dig.

Gäller det inte dessa vanliga orsaker finns en rad andra, alla lika obehagliga. Oavsett vilken orsak det är, går det oerhört fort och sker med en våldsamhet som kan verka osannolik. Därför ska du alltid vara vaksam när du färdas och vistas på platser där risk för våld finns.

En del personer anser att man inte ska bruka våld vid en överfallssituation. Det är sant att våld föder våld, men i en situation där man blir överfallen så förväntar sig förövaren inget eller väldigt begränsat motstånd. Slår man tillbaka reagerar förövaren oftast annorlunda och avbryter förhoppningsvis sin handling, backar och övergreppet upphör förhoppningsvis helt och hållet.
Dock finns det tyvärr aldrig några garantier!

I farliga situationer kan rädslan ge upphov till märkbara fysiska reaktioner som du bör vara beredd på.

I krislägen kan en del människor bli helt paralyserade och kan ha svårt för att skrika. Andra kanske inte ens förstår vad som händer. Detta är helt ofrivilliga reaktioner och ska inte ses som tecken på t.ex. svaghet.

Tränar du på att skrika så är chansen att du kommer göra det vid ett överfall större. Skriker du vid ett överfall ökar chansen att han skall bli rädd och ta till flykten, dessutom blir man mer kraftfull fysiskt när man väl skriker ordentligt.

En annan, mer betydelsefull, fysisk reaktion är att kroppen frigör adrenalin. Adrenalinkicken är förmodligen den mest användbara delen av rädsla, eftersom den gör att du kan göra undanmanövrar. Adrenalinet får hjärtat att slå fortare och du andas snabbare, vilket betyder att mer syre når hjärnan och musklerna. Dessa processer leder i sin tur till att dina sinnen blir mer känsliga och hjärnan arbetar snabbare. Du känner dig lättare och starkare än vanligt. Adrenalinet ökar även smärttåligheten.
Men adrenalinets verkan går snabbt över och du blir trött.

Fastän de flesta av oss dagligen inte längre behöver använda vår överlevnadsinstinkt har vi fortfarande kvar den. Ha detta i åtanke om du är orolig för att du inte kommer att veta vad du ska göra om du blir överfallen eller hotad. Ingen kan tala om hur exakt DU ska agera för att lösa ett överfall eller ett nödläge som en olycka, men i stort sett bör du vidta följande åtgärder:

 

  • Bedöm situationen
    Arbeta snabbt och använd alla dina sinnen, klargör för dig själv exakt vad som har hänt och om det finns ytterligare risker för dig själv och andra.
  • Om det finns ytterligare risker måste du kanske undanröja dem innan du gör nåt annat.
    Har du exempelvis en inkräktare i huset ska du helst ta dig ut innan du ringer polisen.
  • Skaffa hjälp!


Skräddarsydda självförsvarskurser som lär dig att fysiskt försvara dig!


Bokningsförfrågan