Inger

En jättebra och lärorikt kurs som passade alla i vårt företag på vår konferens i Loka. Duktiga instruktörer som gick igenom det hela lugnt och metodiskt med oss.

Mikaela

Kursen var väldigt lärorik och nyttig. Bra instruktörer som lärde ut med en pedagogik så att alla förstod oavsett ålder. Ett trevligt tillmötesgående och tillvägagångssätt samt lärorik information delades ut under varje minut.

Katarina Kullander

Lugna & bra instruktörer. Bra att få ställa frågor. Nyttigt för oss alla med olika grepp och tekniker.

Erik Andersson

Bra enkel utbildning, med väldigt effektiv! Fungerar utmärkt som gruppövning – Bygger teamkänsla.

Lotta Johansson

Bra och trygg handledning. Kursen innehöll lätta och användbara grepp som min personal tyckte var lätta att använda. Ett plus är att kursen var skräddarsydd för våra behov.