Mycket bra och lärorikt – detta ger mig en bättre trygghet! Bra instruktörer med bra utlärningsteknik.