Väldigt intressant och lärorikt. Tydliga instruktioner och bra instruktörer.