Jättebra att få lära sig enklare tekniker som gör stor nytta, men som inte är för avancerade att komma ihåg och utföra. Tack för en bra kurs!