Det var roligt och lärorikt att lära sig de olika teknikerna. Tack!