Mycket bra kurs, lätt information att ta in och enkla knep. Lärorikt under enkel form.