Kursen var mycket bra. Tydliga instruktörer och med ganska enkla medel kan man göra mycket!