Lärorik kurs, bra med upprepande försvar. Tydlig info.