Kursen var jätteinformativ. Man lär sig väldigt användbara tekniker som är lätt att komma ihåg.