Bra kurs, instruktörer och lärandeteknik. Kursen ger mig bra verktyg, både privat och som blivande instruktör. Skönt att kursen ”fortsätter” i och med fortsatt kontakt och stöttning.