Kursen gav mig mycket, och jag är nöjd över att jag var med.