Kursledare & Instruktörer

/// Kursledare & Huvudinstruktör – Henrik “Henke” Schough

/// Kursledare & Huvudinstruktör – Henrik “Henke” Schough

Kursledare / Huvudinstruktör Henrik Schough

Jag brinner för att dela med mig av all den kunskap som jag erhållit under åren, och fortfarande erhåller via egen träning samt genom att instruera.

Självförsvarsinstruktör med över 26 års erfarenhet av självförsvarsträning.

Har tränat budo/kampsport sen 1993 och instruerat självförsvar sen 1996.

Med över 14 års bakgrund som ordningsvakt, samt arbetat som väktare, delgivningsman, vårdare inom Kriminalvården och på träningsboende för ungdomar, har Henrik stor erfarenhet av olika sorters konflikthantering, stressade situationer, hot och våld.

Henrik har flera utbildningar inom instruktörskunskap (bl.a. A-instruktör), gruppinstruktör, pedagogik, idrottsskador, första hjälpen, hjärtstartare, brandskydd mm.

Han är utbildad i konflikthantering (VAKSAM) av Bo Munthe.

Henrik innehar bl.a.:

  • Svart bälte (9 dan) i Ninpo Goshinjutsu Mu Te Jinen Ryu
  • Svart bälte (6 dan) i Ninpo Goshinjutsu, On Ko Chi Shin Ryu
  • Svart bälte (2 dan) i Mu Te Ryu Tanbo Jutsu (batongteknik)
  • Svart bälte (2 dan) i Mu Te Ryu JuJutsu
  • Svart bälte (1 dan) i Ju-jutsu Kai

samt är utnämnd Yoriki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).
Henrik har även tidigare tränat och instruerat thaiboxning i över 10 år.

Under alla mina år som jag har varit elev för Henke, har jag alltid känt att vi har utvecklas och lär oss nytt. Trots en otrolig mängd kunskap i självförsvar brinner han för att lära sig mer, till skillnad från många andra instruktörer. På grund av sin arbetserfarenhet känner jag att han vet vad som fungerar i verkligheten. Han har ett lugn och en pedagogik som passar alla.

– Magnus Olofsson, Ninpo Goshinjutsu Falkenberg

/// Instruktör – Magnus Olofsson

/// Instruktör – Magnus Olofsson

Instruktör Magnus Olofsson

Självförsvarsinstruktör med över 13 års erfarenhet av självförsvarsträning.

Har tränat självförsvar sen 2006 och instruerat sen 2010.

Magnus har utbildning inom instruktörskunskap och gruppinstruktör genom Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, samt har tidigare arbetat som entrévärd under några år.

Magnus innehar:

och är utnämnd Okappiki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).

/// Hjälpinstruktörer

/// Hjälpinstruktörer

Mattias Emanuelsson

Har tränat självförsvar sen 2014 och instruerat sen 2016.

Mattias är sedan flera år tillbaka konflikthanteringsinstruktör inom Svenska Kriminalvården, samt är utnämnd Okappiki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).

Amanda Martikainen

Har tränat självförsvar sen 2014 och instruerat sen 2016.