VAKSAM, Taktisk kommunikation / Konflikthantering

Förebygg / Bemöt fientligt språk, förolämpningar & hot med V.A.K.S.A.M.-metoden, Taktisk kommunikation / Konflikthantering. – För en tryggare arbetsmiljö.

De flesta konflikter och konfrontationer börjar med disharmoni mellan att tänka och tala.
Undersökningar visar att ca 9 av 10 händelser med fysiskt våld föregås av ordväxling som gått snett.

DÄRFÖR MÅSTE DU SÄGA DET RÄTT – FÖRSTA GÅNGEN!

Taktisk Kommunikation / Konflikthantering förebygger våld och aggressivitet vid konflikter.

Målet med kursen är bl.a. att…

Förstärka din personliga säkerhet och trygghet, genom att lära dig:

 

 • att läsa varningssignaler och lita på din intuition.

 • att använda ord som ger maximal nytta och effekt med minimal ansträngning.

 • att inrikta dig på motpartens agerande, inte vad denne säger.

 • att bli den du behöver vara för att hantera den situation du befinner dig i.

 • att hantera din egen stress och hitta den rätta fysiska och mentala skärpan.

 • att ha en korrekt strategi.

 

VAKSAM / Taktisk kommunikation / Konflikthantering
COMBAT MINDSET - STADIER AV VAKSAMHET
TAKTISK SKÄRPA

”Människor tror ofta att när en konflikt uppstår, så växer de i takt med konfliktens eskalerande.

Men, vad som händer, är att de växer (sjunker?) till nivån av sin egen mentala förberedelse.”

– okänd brandchef

V.A.K.S.A.M.-METODEN är uppbyggd på följande delmoment:

 

 • VVarseblivning (Förebygg)
 • AAttityd (Förbered)
 • KKommunikation (Förhandla)
 • SStridbarhet (Föregå)
 • AAdrenalin (Fokusera)
 • M Metod (Försvar)

 

VAKSAM-kursen kan även kombineras ihop med fysiskt självförsvar om man så önskar.

Målgrupper

Samtliga yrkesgrupper där fientligt språk, hot om våld eller risk för våld, kan vara / är överhängande.

Målet med VAKSAM-metoden är bl.a...

V.A.K.S.A.M.-metoden grundades 1989 av Bo F. Munthe

Bo (1943-2018) var specialist inom personlig säkerhet och självskydd.
Han var dessutom en mycket god vän till vår Kursledare Henrik.


V.A.K.S.A.M. -metoden
- Hjälper Dig att förebygga / bemöta fientligt språk, hot & våld.


Bokningsförfrågan

/// Kursinfo

}

Kurstid

ca 2,5 – 3,5 tim.

Lokal

Konferenslokal, företagslokal, skolsal etc.

Utrustning

Tillgång till TV, alt. projektor, med HDMI-anslutning.

Kursledare

Plats

Hela Sverige

När

Enligt ök.

Andra kurser

Andra kurser

Självförsvarskurs Företag, kommuner, skolor etc.

Instruktörsutbildning, Train-the-trainer

Vill du kunna instruera själv? Klicka här för att komma vidare.